بیف استراگانف وگان(سویا استراگانف) انار سبز ☆ Vegan beef stroganoff or soy mushroom stroganoff


یه غذای ساده و خوشمزه مخصوص روزهایی که شکمو هستیم
Facebook

Instagram

Telegram

YouTube

Donate

12 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *